Den jødiske kalenderen

Å leve som jøde er forbundet med særlige fortellinger, markeringer og feiringer som har bidratt til å holde jøder sammen som et folk helt fra bibelens tid og frem til i dag. Markeringene og feiringene faller på bestemte tidspunkter i henhold til den jødiske kalenderen.

Årets gang

Året igjennom er ukens høydepunkt helligdagen shabbat. Men de ulike årstidene farges også av valfartsfester, fastedager, sørgetider, høytider, lysfest og karneval. Hver til sin tid, og hver med sine fortellinger, tradisjonsrike ritualer, matretter og måter å markere på.

Festdager
Høytidsdager
Merkedager