SUKKOT

Løvhyttefesten

«I løvhytter skal dere bo
syv dager, slik at alle generasjoner skal vite,
at Israels barn oppholdt
seg i løvhytter, da jeg
førte dem ut av Egypt.»
3. Mosebok (23:42–43)

Fullmånekvelden,
15. tishre
(september-oktober),
begynner Løvhyttefesten,
til erindring om ørkenvandringen.

Sukkot er også en høsttakkefest.
Man skal glede seg over årets grøde, men også påminnes at verken
landet eller grøden bør
tas for gitt.

Tresnitt, etter et maleri av Hermann Junker.

I synagogen

En bønn blir lest over lulav og etrog i synagogen. Grener og etrog (kalt de fire sortene) holdes med hendene tett sammen. Lulav og etrog ristes mot kompassets ulike retninger for å kalle regnet inn til neste sesong.

Maleri av Hermann Junker.

Lulav og etrog

En lulav er betegnelsen på en tynn palmegren (fra daddelpalme), en pilekvast og en myrtekvast, som er satt sammen. Skal holdes i høyre hånd. En etrog, sitrusfrukt, holdes i venstre. Tradisjonen er knyttet til ønsket om regn og god avling.

Sukka for fattig og rik

I dette gamle tresnittet fra Amsterdam (1722), er en rik familie samlet rundt måltidet i sukkaen i forgrunnen av bildet. I bakgrunnen til venstre sees fattigfolkets, kanskje tjenerskapets, sukka.

Tresnitt av Bernard Picart. Amsterdam, Fodormuseum.