«DEN TAPTE JØDE»

Hva skjer når en generasjon, som følge av et kollektivt traume, 
unnlater å videreføre sine historier?

Denne utstillingen er en studie i betydningen av å kjenne sine røtter, sin historie, og egen identitetsfølelse.

En utstilling i to deler av Selina Rosenborg.

SE UTSTILLINGEN

ASSEMBLING GRANDMA

OM UTSTILLINGEN

REMEMBERING MORDECHAI