Assembling GRANDMA

«Assemble»: To fit together the separate component parts

Mobirise Mobirise

01

Knyttet sammen fire generasjoner

I arbeidet med «Assembling Grandma» har kunstneren brukt vev som medium: Veven har fire lag som representerer fire generasjoner kvinner og hvor Selina Rosenborg selv er fjerde ledd.

Det første laget er renningen i veven (warp). Renningen er trådene man starter med. Renningen er fast, i motsetning til innslagstråden, som er den tråden som ledes fram og tilbake innimellom renningstrådene (weft).

02

Et jødisk familieoverhode

I dette arbeidet representerer renningen kunstnerens oldemor, som et tydelig jødisk familieoverhode. Hun emigrerte fra Russland til Amerika like før andre verdenskrig, og her møtte hun sin mann som hadde emigrert fra Litauen. Selv om de i Gloversville i New York ikke var like synlig jødiske som den forrige generasjonen i Russland, var de like fullt jødiske og holdt fast ved det. Ved spesielle anledninger og til de jødiske høytidene, ble artefakter, skikker og tradisjoner tatt fram.

Oldemor vises tydelig i veven, selv om det er en del av bakgrunnen og til en viss grad er falmet ut. Hun er den tydeligste og nærmeste forbindelsen kunstneren har til sine jødiske røtter.

Mobirise Mobirise
Mobirise Mobirise

03

Mormor: Det ugjenkjennelige

Kunstnerens mormor representeres i veven ved at det er trykket et portrett av henne på innslagstråden. Ved å nøste opp innslagstråden slik at portrettet av henne er gått i oppløsning, for så å bruke denne tråden til å veve med, har hennes portrett blitt stykket opp til det ugjenkjennelige. Man kan se portrettet i de brune trådene i veven.

«Hun (mormor) gjorde alt hun kunne for å passe inn, noe som resulterte i at hun tok avstand fra det jødiske ved sin identitet.»

Mobirise Mobirise

04

De to siste ledd

Den gylne (gullfargede) tråden representerer kunstnerens mor: tilstede i veven, men enda mer fremmed for hva det vil si å være jødisk. Likevel: Moren har tatt vare på og brakt videre en Magen David (stjerne) i gull fra sin oldemor. 

Nederst i veven kan man se en avbildning av kunstneren selv: En liten jente som tenner den ni-armede Hannukah-lysestaken. Motivet er laget med en spesiell teknikk ved at bildet i veven er plukket frem på frihånd.

«Og slik har jeg knyttet sammen fire generasjoner bakover, fra meg selv til min oldemor, i min jødiske slekt. Jeg har valgt å representere kvinnene, fordi det i følge jødisk tradisjon er kvinnene som fører den jødiske slekten videre, og det er også disse kvinnene som er min direkte link til mine jødiske røtter.»

- Selina Rosenborg

SE MER

TIL START

OM UTSTILLINGEN

REMEMBERING MORDECHAI