free bootstrap themes

Oster og familiehistorien

Kunsteren var nest yngst av ti søsken

Mobirise

Mor Blume og far Cemach med de to yngste barna, Alfred og Fanny – og hunden deres med sløyfe i pelsen. Alfreds arrangement, ca 1916. Bildet er tatt kort tid etter at Alfred var ferdig utdannet litograf. Her ses også Alfred med sin tegneblokk. 

MobiriseHos fotografen, Sara Gitel og Samuel Jacob Arsch, 1915.


Kunstneren Alfred Oster var nest yngst av ti søsken. Hans far Cemach var opprinnelig fra Vilnius, men emigrerte til Berlin. Han ble enkemann, før han med sin andre kone og fem små barn kom til Kristiania i 1885. Cemach ble invitert til Kristiania av tobakksfabrikant Langaard, som hadde sett de flotte sigarene Cemach laget. Også Cemachs bror Salomon og den senere tobakksfabrikant Moritz Glott kom til Norge på oppmodning av Langaard. 

Foto: Sara Gitel og Samuel Jacob Arsch, 1915.

Den tyske okkupasjonen og Holocaust rammet familien hardt. Av 18 medlemmer av storfamilien Oster i Norge ble 11 personer deportert og drept i Auschwitz. 

DE DREPTE:

Bertha (Beila) Arsch (f. Oster)

Moritz Arsch

Tanchum Arsch

Jakob Samuel Arsch 

Abraham Josef Arsch

Sara Gitel Arsch

Max OsterIda Oster (f. Tarschys)

Mirjam Oster

Annie Benkow (f. Florence, tidl. gift Oster)

Rebekka Cecilie Oster

Alfred Oster

Hele utstillingen kan ses i museet.

Jødisk Museum i Oslo

Calmeyersgate 15 B, 0183 Oslo

post@jodiskmuseumoslo.no

Tlf: +47 22 20 84 00