online website builder

Alfred Oster som kunstner

Oster laget uttrykksfulle portretter i flere medier og ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet

MobiriseAlfred Oster og litografiet


Alfred Oster valgte litografiet som sin hovedkunstform. Ved litografi, lito eller steintrykk tegnes eller males motivet på en porøs kalkstein med en fettholdig stift eller tusj. Steinen fuktes, deretter påføres trykksverte som kun fester seg til fettstiftens linjer. Så trykkes bildet ved at papir og stein går gjennom en litopresse.

Ukjent
Hvem er denne ukjente kvinnen Alfred Oster har portrettert? Alfred har portrettert henne to ganger med noen tiårs mellomrom? Begge originale portretter kan ses i utstillingen. Kanskje noen vet hvem hun er og kan løse mysteriet?

Litostein, portrettet er påført med fettstift


Mobirise

Alfred Osters utdanning


I Norge fikk grafikk som kunstform et oppsving i 1890-årene takket være to svært forskjellige kunstnere og personligheter. Edvard Munch var en nyskapende og etter hvert internasjonalt kjent avantgardist innen feltet. Med bakgrunn som yrkesgrafiker og karttegner representerte Johan Nordhagen en mer håndverksmessig tilnærming til faget, selv om han også laget mer selvstendige grafiske arbeider. Det var Nordhagen som kom til å fylle stillingen som overlærer ved den nyopprettede Radérklassen ved Kunst- og Håndverksskolen. Her begynte den 15 år gamle Alfred Oster i 1908 og var ferdigutdannet i 1914.

Tittel ukjent.
Kulltegning, 1914

Mobirise

Tittel ukjent
Kulltegning, 1913Portrettkunstneren

I Radérklassen lærte Alfred Oster teknisk og håndverksmessig dyktighet, mye knyttet til reproduksjon av eksisterende kunstverk og kart. Men skolen ga også rom for mer selvstendig kunstutfoldelse, noe som er tydelig i Osters senere arbeider. Alfred Oster valgte portrettet som sitt hovedmotiv og brukte alltid levende modeller. Arbeidene hans viser Oster som en følsom kunstnernatur med en utpreget sans for de sorte valører. Flere har fremhevet at arbeidene hans har en «stor malerisk virkning»*.

*Kilde: Olaf Willums: Om grafisk kunst, Oslo 1928.

Mobirise

Selvportrett

Alfred Oster

Kulltegning, 1916

Mobirise

Weisenhusgut
Innkjøpt av Nasjonalgalleriet
Litografi, 1919Utstillinger


Alfred Oster var en beskjeden og selvkritisk kunstner. Han hadde liten produksjon og deltok sjelden på utstillinger. Likevel mottok Oster flere stipender og fikk støtte fra legater. Under Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 fikk Oster antatt tre arbeider. Ett av dem var «Gamle Hans», som også vises i herværende utstilling. Oster var også representert på Landsutstillingen for bildene kunst i Trondheim i 1930. To av litografiene hans, Ung pike og Weisenhusgut, ble utgitt i Norsk forening for grafisk kunsts årsmapper og innkjøpt av Nasjonalgalleriet.

16 år gamle Alfred laget i 1909 en ironisk, men antakelig tatt på kornet, tegneserie om sin ti år eldre bror Elias’ levesett. Alfred og søsteren Fanny opptrer som bifigurer. 

Mobirise
Mobirise

Alfred Oster var i alle år en engasjert foreningsmann. Han var med å opprette Norske Grafikere, der han i en periode også satt i styret. I den ti år eldre foreningen Norsk forening for grafisk kunst, var han styremedlem i en årrekke. 


Skisser fra Oslo by

Alfred Oster

Hele utstillingen kan ses i museet.

Jødisk Museum i Oslo

Calmeyersgate 15 B, 0183 Oslo

post@jodiskmuseumoslo.no

Tlf: +47 22 20 84 00